Üzletszabályzat

Erős Kft.
Cím: 1107 Budapest, Száva u. 12
Telefon: 36 1 215 4454, Fax: 36 1 215 3647
E-mail: webaruhaz@eros.hu
Weboldal: http://www.eros.hu

Adószám: 10374652-2-41
Cégjegyzék szám:
Fővárosi Bíróság Cégbírósága
01-09-067777

Az eros.hu internetes portálon szereplő eszközök webáruházon keresztüli online értékesítésben és személyesen áruházainkban is megvásárolhatók. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ' kosár ' funkcióval megjelölt termék webáruházunkon keresztül kiszállítással rendelhetők. A ' kosár ' funkció nélküli termékek kizárólag személyesen rendelhetőek meg, személyes átvétellel.

A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az Erős Kft. (továbbiakban: Eladó) internetes webáruházában, azaz az eros.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő az eros.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli vásárlási feltételeket. Az Erős Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

 

1. A szerződés létrejötte

Az eros.hu portálon működő webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos használati útmutató az alábbi linken érhető el: Megrendelés folyamata

Az Erős Kft. a megrendelésre vonatkozó összes adatot titkosított adatbázisban, harmadik fél számára nem elérhető módon tárolja. A rendszer működése érdekében a felhasználó számítógépén „cookie”-k kerülnek letárolásra.

A webáruházban történt megrendelés leadását követően az eros.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely azonban nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az eros.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az Erős Kft. munkatársa által telefonon vagy e-mailen történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Erős Kft. között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

 

2. Szállítási feltételek

Az eros.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 2-8 munkanap, de legfeljebb 14 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén lévő terméket kiszállítja, vagy postára adja.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet az Erős Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő az eros.hu portálon megrendelt terméket átvette.

Az Erős Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.

Az Erős Kft.  fenntartja  magának  a jogot,  hogy  a  megrendelést követően  utólagosan  változtasson  a  fuvardíjon  a  Megrendelővel  egyeztetve.

 

3. Árak, fizetési mód és fizetés

Az eros.hu webáruházában a termékek bruttó vételára van feltüntetve, melyek csak online vásárlás esetén érvényesek és eltérhetnek a Száva utcai, illetve a Bécsi úti áruházainkban személyes vásárlás esetén érvényes vételártól.

Az Erős Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk! A képek nem adják 100%-ban vissza a valós színeket!

Az eros.hu portálon csak és kizárólag Magyarországra történő kiszállítással rendelhetőek meg a termékek. Kiszállítás díja súlyhatáronként változik. Egy megrendelés maximum 40kg lehet. 40kg átlépése esetén új megrendelés leadása szükséges. Egyes esetekben a szállítási díj megállapodás kérdése, amelyet kérjük, hogy egyeztessen munkatársunkkal még megrendelésének leadása előtt.

A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.
A termékek vételára ára nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Erős Kft. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be Erős Kft. bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Erős Kft-nek vagy megbízottjának.

 

4. A jótállás (garancia), szavatosság

Erős Kft. a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazza termékeit!

Az Erős Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.

 

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Erős Kft. semminemű egyéb jótállást nem vállal.

Egyes gyártók és termékek garanciális feltételei itt érhetőek el.

A felelősség korlátozása

Az Erős Kft. nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

Az Erős Kft. nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

Erős Kft. továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

Az Erős Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

 

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő az Erős Kft-vel kötött szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Erős Kft-hez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal (nyilatkozat minta itt letölthető >) gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Erős Kft. az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Erős Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Erős Kft. követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket az Erős Kft. üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Erős Kft. a terméket kicseréli.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy az Erős Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Erős Kft.

Cím: 1107 Budapest, Száva u. 12.

Telefon: 36 1 260-4380, 36 1 8888 900, 36 1 8888 901

E-mail: webaruhaz@eros.hu

Weboldal: http://www.eros.hu

Az Erős Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően nyolc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt az Erős Kft. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Erős Kft. köteles öt évig megőrizni.

Az Erős Kft. az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-17:00 között fogadja.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Erős Kft. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Erős Kft-vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Elérhetőségeket itt találhatnak:

 

X.kerületi Hivatal

Cím: 1102 Budapest, Endre utca 10.

Telefonszám: 36 1 795 8710

Fax: 36 1 237 4824

Járás illetékességi területe: Budapest X.kerület

 

 

Másodfokú eljárásban:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: 36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hatósági Tanácsadó Iroda:

  • Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Péntek: 10.00-12.00

  • telefonos ügyfélfogadás: 36-1/450-2598

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Pénteken:09.00-13.00

Fogyasztóvédelmi Rezsipont:

  • Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00

  • telefonos ügyfélfogadás: 36-1/450-2592

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken: 09.00-13.00

 

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Az Erős Kft. egyéni magatartáskódexet nem alkalmaz.